Swat Laser Aréna - Laser Game v Bratislave
Aréna je dočasne uzatvorená, sledujte náš facebook pre znovu otvorenie.